Współpraca

Jeżeli macie Państwo spór z małżonkiem/partnerem o podział majątku – skorzystajcie z pomocy mediatora, ustalcie zasady podziału, a wszelkie formalności związane z przeniesieniem prawa własności i zabezpieczeniem majątku dokonacie Państwo u notariusza.

Kancelaria Notarialna Natalia Bielińska, Magdalena Jakubowska S.C. współpracuje z Kancelarią Mediacyjną Aleksandry Lewandowskiej, która prowadzi mediacje:
1. w sprawach o rozwód – mające na celu szybkie przeprowadzenie sprawy w sądzie oraz określenie wzajemnych relacji po ustaniu małżeństwa (alimenty, podział majątku, opieka nad dziećmi itp.)
2. w sprawach o alimenty – mające na celu określenia sposobu wykonywania obowiązku alimentacyjnego w rodzinie, a także pomiędzy byłymi małżonkami
3. w sporach związanych ze współwłasnością nieruchomości – mające na celu określenie podziału nieruchomości do korzystania; rozliczenia pożytków i nakładów, sposobu wyjścia ze współwłasności nieruchomości; „przejęcia” kredytu bankowego itp.
4. w sprawach o podział majątku wspólnego – podział majątku po rozwodzie lub ustanowieniu rozdzielności majątkowej, rozliczanie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny i odwrotnie;
5. w sprawach o związanych z dziedziczeniem spadków – w sprawach o dział spadku, zachowek, o wykonanie zapisów, spłatę długów spadkowych, egzekucję należności wchodzących w skład spadku
6. w sprawach o przeniesienie własności nieruchomości – w sprawach o wykonanie umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości, umów deweloperskich oraz innych umów zobowiązujących
7. w sprawach korzystania z cudzej własności – ustanowienie służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie
8. w sprawach gospodarczych – wszelkie spory wynikające z umów i innych zdarzeń prawnych pomiędzy przedsiębiorcami

Mediator Aleksandra Lewandowska prowadzi mediacje w zakresie spraw cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i jest wpisana na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Co to jest mediacja?
Mediacja to metoda poufnego, dobrowolnego, ugodowego rozwiązywania konfliktów przez strony, przy pomocy bezstronnego mediatora, który pomaga w osiągnięciu porozumienia.
Mediacja może być prowadzona na mocy skierowania do mediacji przez sąd (mediacja ze skierowania sądowego) jak również na podstawie umowy o mediację. Więcej informacji o mediacji znajdziecie Państwo na stronie: www.mediacje-lewandowska.pl

kancelaria-mediacyjna